METALIonline - Internet prodaja metala na malo i veliko sa dostavom na Vašu adresu

Pretraga...

Idi na sadržaj

fizicko-hemijske osobine aluminijuma

Metali > Aluminijum

Metali > Aluminijum > Fizičko-hemijske osobine aluminijuma

Porucite telefonom 011.3347348  060.3347348

FIZIČKO - HEMIJSKE OSOBINE ALUMINIJUMA

Ime, simbol........................................Aluminium, Al, 13
Rasprostranjenost:
...................7,28% od svih elemenata
Položaj u periodnom sistemu:.....III A grupa
Otkriven:.................................1827.god. (Fridrih Veler)
Boja:.......................................srebrnasto bela
Atomski broj:...........................13
Gustina:...................................2700 kg/m3
Atomska masa:........................26,981 U
Atomski radijus:.......................125 pm
Kristalna struktura:...................površinski centrirana
Temperatura topljenja:.............933,47K / 660,32°C
Temperatura ključanja:.............2792K / 2519°C
Molska zapremina:...................10 x 10 - 3 m?/mol
Toplota isparavanja:.................293,4 KJ/mol
Toplota topljenja:.....................10,79 KJ/mol
Brzina zvuka:............................5100 m/s (933K)
Elektro negativnost:..................1,61
Specifična toplota:.....................900 J/kg K
Specifična provodljivost:............37,7 x 106 S/U
Toplotna provodljivost:..............237 W/mK
Oksidacioni broj:.......................+3


METALIonline oglašavanje

Aluminijumski konstrukcioni profili

Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni